CYMRYD RHAN - Merthyr Tudful

Amser Cerdd

Amser: Trydydd dydd Iau y mis (19eg Mawrth) 2yp – 3.30yp

Lleoliad: Llyfrgell Dowlais

Gwybodaeth: Mwynhewch ganu, cael paned a chwrdd â ffrindiau newydd

Grŵp Oedran: Oedolion

Cost: Am ddim

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 3.00yp – 5.00yp

Lleoliad: Castell a Pharc Cyfarthfa

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Caffe Celtaidd Merthyr

Amser: Dyddiau Iau yn ystod y tymor, 4.30 – 6.30 pm

Lleoliad: Canolfan Hamdden Merthyr

Gwybodaeth: Dysgu chwarae cerddoriaeth draddodiadol mewn awyrgylch hamddenol. Dewch ag offeryn gyda chi (os oes gennych un!). Addas ar gyfer pob gallu – dim angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion a Phlant

Cost: Free