CYMRYD RHAN - Torfaen

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 1.00yp-3.00yp

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Cor Cymraeg Creadigol

Amser: Bob Dydd Iau, 7 – 9pm

Lleoliad: Ysgol Panteg

Gwybodaeth: Trwy ganu yng nghor newydd am ddsgwyr o bob oedran

Cost: £3

Caffe Celtaidd

Amser: Dyddiau Mercher yn ystod y tymor, 4.30 – 6.30 pm

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Gwybodaeth: Dysgu chwarae cerddoriaeth draddodiadol mewn awyrgylch hamddenol. Dewch ag offeryn gyda chi (os oes gennych un!). Addas ar gyfer pob gallu – dim angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion a Phlant

Cost: Free