Collaborative Kindness Poem for World Mental Health Day 2020

To celebrate World Mental Health Day 2020, yesterday we hosted a free poetry session with Francesca Kay as part of Cwm Taf Morgannwg’s Third Sector Mental Health Forum’s The Big Zoom event. The session celebrated kindness and saw participants discuss what kindness meant to them, resulting in a collaborative poem being written on the topic. We loved the poem so much, we thought we’d share it with you.

Cerdd Caredigrwydd Cydweithredol ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020

I ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, fe wnaethom gynnal sesiwn farddoniaeth rad ac am ddim ddoe gyda Francesca Kay fel rhan o ddigwyddiad The Big Zoom Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg. Roedd y sesiwn yn dathlu caredigrwydd a bu’r rhai a gymerodd ran yn trafod beth mae caredigrwydd yn ei olygu iddynt, gan arwain at ysgrifennu cerdd ar y cyd. Roeddem mor hoff o’r gerdd fel i ni benderfynu ei rhannu gyda chi.