Gweithiwch gyda ni

Mae cyfran uchel o waith Celf ar y Blaen yn cael ei gyflenwi mewn cydweithrediad gyda phartneriaid – mae hynny’n ein galluogi i weithio tuag at amcanion cyffredin ac yn sicrhau fod yr holl gyfranogwyr yn derbyn lefel addas o gefnogaeth. I gael mwy o wybodaeth am y mathau o waith cydweithredol yr ydym yn eu cyflenwi a sut y gall eich sefydliad chi gymryd rhan, cliciwch ar y dolennau isod:

Prosiectau Targed
Dewch yn Bartner
Artworks

Daliwch sylw – bydd unrhyw gyfleoedd cyflogaeth a / neu gomisiynau hunan liwtio yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan o dan newyddion.

Neu, edrychwch ar ein tudalen Cynlluniau Mentora a Lleoliadau i gael gwybodaeth am gefnogaeth i weithredwyr celfyddydol yn holl gyfnodau eu gyrfa.

Spread the love