GWEITHIWCH GYDA NI - Artworks

Mae ArtWorks Cymru yn rhaglen ddwy flynedd seiliedig yng Nghymru sy’n datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gamau o’u gyrfaoedd yn gweithio mewn gosodiadau cyfranogol.

Caiff ArtWorks Cymru ei yrru gan gonsortiwm o bartneriaid yn cynnwys artistiaid a sefydliadau celfyddydol o bob rhan o Gymru: Arts Active, Arts Alive, Artis Community, Arts Connection, Ballet Cymru, Bethan Marlow, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Cerddoriaeth Gymunedol Cymru, Celf ar y Blaen, Cofis Bach, Dawns Powys, Engage Cymru, Ffilm Cymru Wales, Forget-Me-Not Productions, Llenyddiaeth Cymru, Mess up the Mess, National Theatre Wales, Nofit State Circus, Opera Cenedlaethol Cymru, PRiA Arts, Sherman Cymru, Theatr Ffynnon, Theatr Genedlaethol Cymru, Valleys Arts, Youth of Creative Arts.

Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd ArtWorks Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys galw am artistiaid i gynnal grwpiau dysgu yn seiliedig ar ddau gyd-destun gwahanol, dau gylch cronfa had ac amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwydwaith yn cynnwys cynhadledd yn Hydref 2016.

Ariannir y rhaglen gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn.

Os hoffech wybod mwy am ArtWorks Cymru, cysylltwch â:
Rhian Hutchings, Rheolwr Partneriaeth ar rhianhutchings@outlook.com.

Dilynwch ArtWorks Cymru ar Twitter @ArtWorksCymru
Mae ArtWorks Cymru ar Facebook www.facebook.com/ArtWorksCymru
Gallwch weld ymchwil blaenorol ArtWorks yma artworks.cymru/

Spread the love

CATEGORÏAU ERAILL