GWEITHIWCH GYDA NI - DEWCH YN BARTNER

Mae gennym bob amser ddiddordeb mewn gweithio gyda phartneriaid newydd a chredwn fod y celfyddydau yn arf effeithiol o ran cynhyrchu canlyniadau positif mewn ystod o wahanol gyd-destunau.

Os oes gennych chi syniad am brosiect neu os ydych chi’n gweithio gyda grŵp a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol, cofiwch ddod i gysylltiad.

Spread the love

CATEGORÏAU ERAILL